CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG SẮC VIỆT
79C Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: 08-62915004 / Fax: 08-62991485 EMAIL: sale@sacviet.com.vn