Bạn đã biết về Offset của ShutterStock chưa?

Offset is authentic, premium licensable imagery, curated from artists all over the world. Born out of conversation with creatives who wanted a boutique source for licensable imagery built just for them, Offset combines a hand-selected and discerning approach with simple pricing and royalty-free licensing. It’s a truly unique collection offering images you want to use,…

Adobe cung cấp bảng Lightroom mới mang tên Adobe Photoshop Lightroom CC dùng chung cho Mobile

Thông thường, các phiên bảng Lightroom trước đây của Adobe không có cùng “seri” trong cách đặt tên các bộ sản phẩm của mình. Tuy nhiên, từ phiên bảng CC – Creative Cloud. Adobe bắt đầu đồng nhất các sản phẩm trong việc đặt tên. Ngoài việc thay đổi về cách đặt tên của sản…

Adobe đoạn tuyệt với OL

Gã khổng lồ Adobe không dễ gì bỏ qua cuộc chơi Cloud của thời đại. Bắt đầu từ năm này, năm 2016, những ai quen với các gói bản quyền trọn đời (Open License) buộc phải chuyển sang cơ chế thuê sử dụng hàng năm. Tất nhiên, điều này cùng với sự thụ hưởng tất…