ShutterStock Vietnam

ShutterStock Việt Nam là trang web cung cấp dịch vụ hình ảnh có bản quyền chính hãng của ShutterStock thông qua đại lý cung cấp có uỷ quyền cho thị trường Việt Nam. ShutterStock công bố biểu giá chung trên toàn cầu thông qua trang Web shutterstock.com. Đối với người dùng tại Việt Nam, bảng…