Website Asian Art Box

Asian Art Box là website chuyên cho cộng đồng mỹ thuật cho phép thực hiện các giao dịch về mỹ thuật và tác phẩm mỹ thuật. Đồng thời, Asian Art Box cũng  có công cụ quản lý tác phẩm nghệ thuật trực tuyến cho phép các phòng tranh hoặc các nghệ sỹ tự do có…

Website MC | Graffiti và ngẫu hứng của S.A.C

Khi nói đến graffiti chúng ta hình dung ngay những con người sáng tạo “bướng bỉnh”. Rõ ràng họ, những người vẽ graffiti, là những hoạ sỹ/nghệ sỹ thực thụ khi sử dụng các bình xịt màu và tạo ra các tác phẩm đầy màu sắc. Họ thường được xem là những người phá hoại đường…