Jun Nguyen Hatsushiba Studio

Jun Nguyen Hatsushiba là một nghệ sỹ đương đại nổi tiếng thế giới. Hầu như S.A.C Team đều là những người gần gủi và thân thiết với anh ở vai trò là một người bạn, một người đồng nghiệp hay một học trò. Anh là một người Mỹ gốc Việt và đã sống và làm việc…

Sàn Art nỗ lực tạo điều trao đổi và khai mở những kiến thức văn hoá từ nhiều lĩnh vực và nhiều cộng đồng sáng tạo

Sàn Art là một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận, sáng lập bởi nghệ sĩ, cống hiến vào việc trao đổi và khám phá những kiến thức văn hoá trong một cộng đồng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sàn Art là tổ chức nghệ thuật độc lập năng động nhất tại Việt Nam…

Thiết kế ứng dụng

Là trung tâm đào tạo thiết kế ứng dụng uy tín tại Saigon và là con đẻ của nghệ sỹ đương đại nổi tiếng Jun Nguyen Hasushiba. DPI Center đã ra đời và tồn tại gần 20 năm nay qua bao nhiêu thăng trầm và thay đổi. Nhiều thế hệ học viên tốt nghiệp từ…