ShutterStock tạo ra 1 plugin miễn phí trên Photoshop cho nhà thiết kế

Ngày 12.9 vừa qua, ShutterStock gửi thư thông báo với tất cả các nhà thiết kế là thành viên của trang Web download hình ảnh có bản quyền lớn nhất trên Internet hiện nay việc hãng này đã tạo ra 1 plugin và cho tải và cài đặt miễn phí.

Plugin tương thích trên cả 2 mội trường PC và MAC. Đối với người dùng đã có tài khoảng download trên ShutterStock, sau khi khai báo trong quá trình cài đặt, plugin cho phép nhà thiết kế có thể thao tác trực tiếp trên Photoshop để tìm kiếm hình ảnh tư liệu và sử dụng chúng mà không phải tốn thêm thời gian kiểm tra và đặt hàng.

Đối với những người chưa có tài khoảng để download hình không có màn che của ShutterStock thì vẫn với phương pháp này nhà thiết kế vẫn có thể tạo ra các mẫu trình diễn hoặc demo cho khách hàng mà vẫn còn để hình gốc chưa có bản quyền trên ShutterStock. Việc này hoàn toàn miễn phí và không vi phạm tác quyền.

Cũng thông qua plugin, nhà thiết kế có thể theo dõi tài nguyên của mình trong quá trình sử dụng hình ảnh để thiết kế thông qua việc kiểm tra vết các tác vụ lựa chọn và sử dụng hình anh chính thức trong quá trình thực hiện tác phẩm của mình.

Plugin sử dụng ngôn ngữ tiếng anh và tương thích hoàn toàn với bộ CC 2014 và 2015.

Download Plugin tại đây!