Website Lavenue Crown

Dự án Lavenue Crown nằm ngay trung tâm Quận 1 được khởi động từ năm 2010 bởi công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue. S.A.C Việt được lựa chọn là nhà tư vấn thiết kế và xây dựng website cho dự án này. Trang Web đã phải qua rất nhiều giai đoạn phát triển và hoàn thiện kể từ năm 2011 và cho đến năm 2013 trang Web mới được hoàn tất và chính thức public.

Phiên bản năm 2013
lavenue_website_2013_1
Click vào hình để xem chi tiết mẫu thiết kế

Phiên bản phát thảo Website năm 2012lavenue_website_2012
Click vào hình để xem chi tiết mẫu thiết kế

Phiên bản phát thảo Website năm 2011

lavenue_website_2011Click vào hình để xem chi tiết mẫu thiết kế