ShutterStock Vietnam

ShutterStock Việt Nam là trang web cung cấp dịch vụ hình ảnh có bản quyền chính hãng của ShutterStock thông qua đại lý cung cấp có uỷ quyền cho thị trường Việt Nam. ShutterStock công bố biểu giá chung trên toàn cầu thông qua trang Web shutterstock.com. Đối với người dùng tại Việt Nam, bảng giá cũng được công bố trên trang Facebook của shutterstock việt nam.

Facebook: https://www.facebook.com/shutterstockvietnam

TAA Lab & Studio là một bộ phận thuộc TAA Corp. Công ty được ShutterStock uỷ quyền cho phép được bán dịch vụ Download hình ảnh, Vector, Video, Âm Thanh và các loại tư liệu chính hãng tại thị trường Việt Nam. Các bạn có nhu cầu về dịch vụ xin liên hệ trực tiếp tới bộ phận kinh doanh của TAA hoặc liên hệ với Lab & Studio tại trang thông tin liên hệ.