Các Website thiết kế cho KH trong nước

Bộ sưu tập các trang Web đã được nhóm thiết kế DZVN, S.A.C + TAA Lab & Studio thực hiện từ năm 2001 đến nay. Trong bộ sưu tập này, có những Website cho đến hôm nay vẫn còn sử dụng. Trong đó một số thiết kế chỉ được phát thảo trong thời điểm đặt hàng hoặc xây dựng mẫu và chưa được public chính thức. TAA Lab & Studio lưu trữ toàn bộ những mẫu thiết kế này trong kho dữ liệu chung qua các thời kỳ với hi vọng mang đến cho KH có thêm thông tin tham khảo.

Website demo Trợ Lý Số - Thiết kế năm 2016

Website demo Trợ Lý Số - Thiết kế năm 2016
Website demo Trợ Lý Số – Thiết kế năm 2016vanmieutranbien_site

Website Demo Hội Quán Văn Miếu Trân Biên Đồng Nai – Thiết kế 2015
Design team: TAA Lab & Studio

Website SaigonSonet Hotel saigonsonethotel_website

SaigonSonet Hotel – Thiết kế 2015

easternsense_website
Website EasternSense – Thiết kế năm 2011


ATASTHU - Thiết kế 2011 update 2015

sunware_website

Website ATASTHUWebsite SUNWEAR được thiết kế từ 2011 và update vào 2015

 

 


trunguongcucmiennam_website
Mẫu demo Website Khi Bảo Tồn Thiên Nhiên, Văn Hoá Đồng Nai –  
Thiết kế năm 2015


nhakhoaviethan_website
Website Nha Khoa Việt Hàn – Thiết kế 2013


vienthonga_website

Mẫu demo Website Viễn thông A năm 2008 –  Thiết kế năm 2008
Design team: dzvn


 

lotus_website
Mẫu thiết kế Website Lotus College – Năm 2003

aiavn2002_website

Website công ty AFC – Thiết kế năm 2002 & Demo Website AIA – Thiết kế năm 2002