Jun Nguyen Hatsushiba Studio

Jun Nguyen Hatsushiba là một nghệ sỹ đương đại nổi tiếng thế giới. Hầu như S.A.C Team đều là những người gần gủi và thân thiết với anh ở vai trò là một người bạn, một người đồng nghiệp hay một học trò. Anh là một người Mỹ gốc Việt và đã sống và làm việc ở Việt Nam từ năm 1996, 1997. Có rất nhiều thông tin về Jun Nguyen Hatsushiba trên Internet và các phương tiện truyền thông của quốc tế. S.A.C xin giới thiệu anh với các bạn trong chuyên mục kết nối thông qua URL trực tiếp của anh và các dự án anh đang thực hiện.

Trong phạm vị hoạt động rộng và đa dạng về mỹ thuật của S.A.C, chúng tôi sẽ có cơ hội giới thiệu với các bạn về những tác phẩm của Jun Nguyen Hatsushiba ở các bài viết sau.

Các bạn hãy truy cập vào trang Web: http://www.nguyen-hatsushiba.net để tìm hiểu thêm thông tin về người nghệ sỹ này.

jun_current_project   breathing_is_free