Infographic: Sự to lớn của những trung tâm dữ liệu các gã khổng lồ công nghệ

Tất cả chúng ta đều biết Google, Amazon, Apple là những công ty công nghệ lớn. Mỗi công ty đều có trụ sở chính West Coast giống như một thành phố thu nhỏ với hàng chục nghìn lao động và tên tuổi của họ ảnh hưởng toàn thế giới. Thế nhưng những gã khổng lồ về công nghệ này vẫn tiếp tục mở rộng và vượt xa khái niệm cơ bản của sự to lớn…
Các toà nhà khổng lồ hay những khu vực rộng lớn được xây dựng thành các trung tâm dữ liệu của 3 gã đầu nậu về công nghệ là nơi nguồn điện phải được duy trì 24/7 và ngốn điện khủng khiếp để vận hành nó. Infographic sau đây sẽ cho chúng ta thấy 3 gã khổng lồ này to lớn như thế nào.
storage-infographic

Top image by Scanrail1