Khám phá thế giới nghệ thuật với Google Cultural Institute

Thành lập năm 2011, Google Cultural Institute là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với tất cả các tổ chức văn hoá toàn cầu để đưa các di sản văn hoá thế giới lên Internet. Google Cultural Institute xây dựng các công cụ và công nghệ miễn phí cho các phạm trù văn hoá nghệ thuật khác nhau với mục đích trưng bày và chia sẻ các sản vật quí bấu này với thế giới.

https://www.google.com/culturalinstitute