Thiết kế ứng dụng

Là trung tâm đào tạo thiết kế ứng dụng uy tín tại Saigon và là con đẻ của nghệ sỹ đương đại nổi tiếng Jun Nguyen Hasushiba. DPI Center đã ra đời và tồn tại gần 20 năm nay qua bao nhiêu thăng trầm và thay đổi. Nhiều thế hệ học viên tốt nghiệp từ dpi hiện đang làm việc tại các công ty lớn trong và ngoài nước. Giới thiết kế tại TP.HCM thường đánh giá cao chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng ngay công việc của những nhà thiết kế được dpiCenter đào tạo.

Tìm hiểu thêm thông tin về dpiCenter tại website http://www.dpicenter.edu.vn
dpi2