Sàn Art nỗ lực tạo điều trao đổi và khai mở những kiến thức văn hoá từ nhiều lĩnh vực và nhiều cộng đồng sáng tạo

Sàn Art là một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận, sáng lập bởi nghệ sĩ, cống hiến vào việc trao đổi và khám phá những kiến thức văn hoá trong một cộng đồng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sàn Art là tổ chức nghệ thuật độc lập năng động nhất tại Việt Nam trong việc xúc tiến, làm cầu nối và quảng bá cho nghệ thuật đương đại xuyên suốt các giai đoạn sản xuất, triển lãm và đàm luận và giáo dục.

Sàn Art (‘Sàn’ với nghĩa ‘nền tảng’) được thành lập vào tháng 10 năm 2007 trong điều kiện Việt Nam thiếu những nguồn lực và cơ hội phát triển văn hoá, nghệ thuật đương đại. Không có những trợ giúp hạ tầng hoặc thay thế cho công việc thương mại, giới nghệ sỹ rất cần chiến lược sáng tạo để được nhìn nhận. Sàn Art nỗ lực lấp đầy khoảng trống này bằng cách kết nối và thúc đẩy những ý tưởng văn hóa đương đại thông qua các hoạt động và thực hành cụ thể như triển lãm, diễn thuyết, hội thảo, nghệ sĩ nói chuyện, khai thác những tác phẩm mới, chương trình lưu trú kết hợp với các đối tác địa phương và quốc tế.

Tìm hiểu thêm về Sàn Art tại website http://san-art.org

sanart
Giao diện website Sàn Art tháng 8.2016